Çin Gelir ve Gider Bütçesi Analizi

Kas 21, 2017

Çin’in gelir ve gider bütçesi incelendiğinde en fazla geliri katma değer vergisinden elde ettiği, en fazla harcamayı ise eğitime yaptığı görülmektedir. Çevrenin korunmasına ve bilimsel araştırmalara ayrılan gider bütçesinin artışı ise dikkat çekicidir.

Çin’in Ekim ayı gelir bütçesi 1.62 trilyon RMB olmuştur. Geçen senenin aynı dönemine göre %5.4 artış göstermiştir. Çin’de eyalet sistemi olduğu için gelir ve gider bütçeleri merkezi hükümet bütçesi ve yerel hükümet bütçesi olarak ikiye ayrılmaktadır. Merkezi hükümet gelir bütçesi geçen senenin aynı dönemine göre %3.7 artarak 826.9 milyar RMB’ye ulaşmıştır. Yerel hükümet gelir bütçesi ise %7.3 artışla 796.5 milyar RMB olmuştur. Gelir bütçesinin 1.41 trilyon RMB’si vergilerden toplanmıştır ve geçen seneye göre %10.1 artış göstermiştir. Vergi dışı gelirler ise %18.5 azalarak 204 milyar RMB olarak gerçekleşmiştir.


Gelir bütçesinin önemli kalemleri aşağıdaki gibidir:

  1. KDV 547.9 milyar RMB, artış %11.7
  2. ÖTV 83.5 milyar RMB, artış %8.7 (sigaradan elde edilen ÖTV’de önemli düşüş)
  3. Kurumlar vergisi 409.1 milyar RMB, artış %8.5
  4. Gelir vergisi 87.7 milyar RMB, artış %23.8
  5. İthalat KDV’si 123.3 milyar RMB, artış %18.7; Gümrük vergisi 22.8 artış %12.6
  6. İhracat vergi iadesi 92.2 milyar RMB, artış %8.9
  7. Şehir vergisi 42.3 milyar RMB, artış %15.3
  8. Araç alım vergisi 26.8 milyar RMB, artış %24.4
  9. Arsa ve emlak vergileri 27.8 milyar RMB, düşüş %3.6

Ocak-Ekim döneminde gelir bütçesi %9.2 artışla 15 trilyon RMB’yi bulmuştur. Bu tutardan merkezi hükümet gelir bütçesi 7.16 trilyon RMB iken, yerel hükümet gelir bütçesi ise 7.87 trilyon RMB’dir. 15 trilyon RMB olan gelir bütçesinin 12.7 milyar RMB’si %11.9 artışla vergilerden toplanmıştır.

Çin’in Ekim ayında gider bütçesi geçen senenin aynı dönemine göre %8 azalarak 1.11 trilyon RMB olmuştur. Merkezi hükümet gider bütçesi %6 azalarak 208.4 milyar RMB olmuştur. Yerel hükümet gider bütçesi ise %8.5 azalarak 903.8 milyar RMB olarak gerçekleşmiştir. Giderlerin azalmasının önemli bir sebebi bu senenin ilk aylarında giderlerin, normalin daha üstünde olmasından kaynaklanıyor. Yıl sonu yaklaşırken giderlerin dizginlenmeye çalışıldığı anlaşılıyor.

Ocak-Ekim döneminde ise gider bütçesi %9.8 artarak 16.29 milyar RMB’ye ulaşmıştır. Merkezi hükümet gider bütçesi %6.9 artış göstererek 2.31 milyar RMB olmuştur. Yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte genel tablo az çok ortaya çıkmaktadır. Merkezi hükümet giderlerinde artış kontrollü bir düzeydedir ve olağandışı bir durum sözkonusu değildir. Yerel hükümet gider bütçesi ise %10.3 artarak 13.98 trilyon RMB’ye ulaşmıştır. Yerel hükümet giderleri geçen seneye göre daha hızlı artıyor. Geçen senenin aynı döneminde artış %8’di.

Gider kalemlerini ayrı ayrı incelediğimizde görülüyorki: Eğitim harcamaları %11.5 artarak 2.38 trilyon RMB’ye ulaştı. Bilim ve teknolojiye ayrılan gider %19.4 artarak 513.6 milyar RMB oldu. Kültür, spor ve medya harcamaları %9.9 artarak 232.9 milyar RMB oldu. Sosyal Güvenlik ve istihdam harcamaları %19.2 artarak 2.1 trilyon RMB oldu. Sağlık hizmetleri ve aile planlaması giderleri %12.5 artarak 1.23 milyar RMB oldu. Enerji tasarrufu ve çevre korumasına ayrılan gider %28 artarak 408.3 milyar RMB oldu. Tarım, ormancılık ve su harcamaları %4.3 artarak 1.38 milyar RMB oldu.

[xhshop-btn-gratuity class=”buybutton”]BAĞIŞ[/xhshop-btn-gratuity]

Bu Yazıyı Alıntıla:  

Emre Konak, "Çin Gelir ve Gider Bütçesi Analizi," China Pulse, 21 Kasım 2017, https://cinnabzi.com/cin-gelir-ve-gider-butcesi-analizi/,21 Haziran 2019.

 

Wechatten Bizi Ekleyin!