2018’in ilk iki ayında birçok kalemde rakamlar beklentilerin üstünde gerçekleşti. Sanayi üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %7.2 artış gösterdi. Bu, son yılların en hızlı Ocak-Şubat dönemi sanayi büyümesi. Sanayinin geleneksel itici güçleri bu iki aylık sürede önemli rol oynadı. Daha teknolojik endeksli, yeni nesil imalata dayalı büyümede de önemli gelişme kaydedildi.

Sanayi üretiminin bu kadar artış göstermesinin başka bir sebebi de kuvvetli ihracat. Yabancılar hala Çin mallarına önemli teveccüh gösteriyor. Kış aylarında elektrik ve gaz talebindeki artış da önemli itici güçlerden biriydi. Geçen seneye kıyasla perakende satışlarda az da olsa artış var. Kısacası sanayi üretimini bu kadar artıran en önemli sebep birçok parametrenin aynı anda yukarı yönlü hareket etmesi oldu.

Sanayi üretimi rakamlarında Çinlilerin gözü aslında az önce bahsettiğimiz rakamlarda değil. Esas merak ettikleri rakamlar ne kadar yüksek teknolojili alet üretimi gerçekleştirdikleri. Yüksek teknolojili ürün üreten sektör Ocak-Şubat döneminde %11.9 büyüdü ki bu Çinlilerin tam da görmek istedikleri bir rakam. Artması için çabalayacaklardır. Bu artışın önemli sebeplerinden birisi hibrid ve elektrikli araçların üretimindeki artış.

Sabit varlık yatırımıları Ocak-Şubat döneminde %7.9 artış gösterdi. Özel sektörün yatırımları da artıyor(%8.1). Sabit varlık yatırımı büyüme oranı geçtiğimiz yıllarda daha yüksek geliyordu. Xi’nin bahsettiği “yeni normal” dönemde bu oranı daha düşük görecek olabiliriz fakat biraz derine indiğimizde karşımıza önemli bir ayrıntı çıkıyor.

Sabit varlık yatırımları tarım, sanayi ve altyapı yatırımları olarak üçe ayrılıyor. Tarım yatırımları %27.8 arttı, altyapı alanında sabit varlık yatırımları %10.2 arttı. Bu alandaki yatırımların hız kestiğini görüyoruz ama hâlâ yatırım oranları yüksek. Otoban ve demiryolu inşaatlarının gazı biraz kesilse de ayak pedaldan çekilmiş değil.

Lakin,sanayi alanındaki sabit varlık yatırımları çok düşük düzeyde artış gösterdi. Yalnızca %2.4 ve geçen seneye göre olan artış hızı ise %0.8 geriledi. Bu şu demek oluyor maden yatırımları, imalat yatırımları, elektrik, ısınma, su üretimi, gaz ve bunların tedarik endüstrilerinde yatırım azalışları var. Maden yatırımlarındaki %13’lük azalış bu tablonun en önemli etkeni. İmalat yatırımları hız kesmiş olsa da %4.3 arttı. Maden yatrımlarının azalmasının sebebi de hava kirliliğiyle mücadele için kömür üretimin düşürülmesi. Hatırlanacağı üzere Çin 2017’de 250 milyon ton kömür üretimini keserken 2018’de 150 milyon ton kömür üretimini durduracağını açıkladı.

Burda şunu söylemekte fayda var elektrik, doğalgaz, su ve bunların tedariğine dair yatırımlar altyapı yatırımlarına dahil edilmiyor. Bunlar sanayi yatırımları içerisinde sayılıyor.

Sabit varlık yatırımları haricinde gayrimenkul inşaat yatırımlarına gözatacak olursak. Özel sektörün etkisiyle inşaat yatırımlarında artış görüyoruz. Ocak ve Şubat ayında inşaat firmaları çeşitli yatırımlarda bulunarak bahar dönemiyle başlayacakları projelere  hazırlık yapıyor olabilirler. Çelik üretiminde %4.6, çimento üretiminde %4.1 artış var. Gayrimenkul inşaat yatırımları %9.9’luk artış hızını geçen sene hiç görmemişti. Çin hükümeti inşaata dayalı büyümeyi tercih etmese de özel sektörde böyle bir meyil var.

Geçen yıl Ocak-Şubat döneminde %9.5 artan perakende satışları 2018’de %9.7 artış gösterdi. Senenin diğer aylarında, geçen yıl bu oran %11 seviyelerini test etmişti. Önümüzdeki aylarda perakende satışlarda daha büyük oranda büyüme bekliyoruz.

Çin büyümede yapısal değişikliğe gitmek istiyor. İlk iki aylık verilere baktığımızda yüksek teknolojili  ürün üreten endüstri %11.9 büyüdü. Teknoloji endeksli büyümeyi artırmaya çalışacaklardır. Fakat ilk iki ayda geleneksel itici güçlerin etkisi fazla oldu.

[cite]