Çin’in Ekim ayındaki kömür üretimi geçen senenin aynı dönemine göre %1.5 artışla 283.5 milyon ton olmuştur. Ocak-Ekim döneminde ise toplam üretim %4.8 artışla 2.85 milyar ton olmuştur. Geçen sene 3.41 milyar ton olan toplam üretimin bu sene az miktarda artış göstereceği tahmin edilmektedir. Böylelikle 3 yılın ardından ilk defa kömür üretiminde artış yaşanmış olacak. Kömür üretimi 2013 yılında 3.97 milyar ton olarak gerçekleşmişti. 2014, 2015 ve 2016 yıllarında sırasıyla %2.5, %3.3 ve %9 düşüş yaşanmıştı.

Ekim’de geçen aya göre bir miktar düşüş görülüyor. Bunun nedeni kömüre bağlı ürünlerin üretiminde düşüş olmasıyla talebin azalmasıdır.

Ocak-Ekim döneminde en fazla kömür üretiminin yapıldığı eyaletler ise şunlardır: Guanxi 5.5 milyon ton, Yunnan 2.05 milyon ton, Guangdong 695 bin ton. Haritaya bakıldığında kömür üretiminin en fazla Kuzey ve Güney eyaletlerinde yapıldığı görülmektedir.

Çin kömür kaynakları açısından zengindir. Yılda 3.4 milyar ton üretim, hem kaynakaları açısından zengin olduğunu hem de talebin fazla olduğunu göstermektedir. Çin kömür ithalatında da bulunan bir ülkedir fakat üretimin yanında ithal edilen miktar az kalmaktadır. Ekim’de 21.8 milyon ton kömür ithalatında bulunulmuştur. Geçen senenin aynı dönemine göre Ekm’deki kömür ithalatı %1.4 azalmıştır. Ocak-Ekim döneminde ise kömür ithalatı geçen senenin aynı dönemine göre %12.1 artarak 230 milyon tona ulaşmıştır.

Çin için kömür çok önemli, çünkü elektrik üretiminin %65’ini kömür ile gerçekleştirmektedir. Kömür fiyatlarındaki artış elektrik üreticilerinin de maliyetini arttırmaktadır. Zira kömür, elektrik üreticilerinin maliyetinin %70’inden fazlasını oluşturmaktadır. 5500 kalori kömür fiyatının 2016 Kasım ayından beri 600 RMB bandına oturmuş olması 5 büyük elektrik üreticisi firmayı derinden etkilemiştir ve 2/3 oranında kayıp yaşadıklarını belirtmişlerdir. Elektrik fiyatlarındaki değişim ise doğal olarak Çin halkının cebine yansımaktadır.

Ulusal İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilere göre, kömür üreticileri ve yıkama tesisleri artan fiyatlar sebebiyle kârlarını %628.8 arttırmışlardır. Her nekadar talep artışıyla birlikte kömür üretiminde %4.8 artış olsa da kömür fiyatları olması gerekenin epey üstünde. 2017’de kömür fiyatları ton başına 500 RMB ila 570 RMB arasında tutulması hedefleniyordu fakat başarılı olunamadı. Ekim ayı itibariyle 5500 kalori kömürün fiyatı 616 RMB, 5000 kalori kömürün fiyatı 598 RMB ve 4500 kalori kömürün fiyatı 526 RMB oldu. Artan fiyatlar karşısında Çin’in en büyük ekonomik planlama kurumu, büyük kömür firmalarını kartel oluşturmamaları konusunda uyardı. Çin kömürde aşırı üretim kapasitesine sahip, üretimi azaltmak için küçük kömür firmaları devlet eliyle kapatıldı. Küçük kömür firmalarının kaptılmasının bir başka sebebi de çevreci uygulamalar. Fakat anlaşılıyor ki pazarın kendilerine kaldığını gören büyük firmalar fiyatları yüksek tutarak pazarı manipüle ediyorlar.

Kartelleşme tehdidi sadece kömür sektörü için geçerli değil, fabrikalara daha çevreci olmaları için çeşitli yaptırımlar(flitre veya kömürden doğalgaza geçme gibi) uygulanıyor fakat küçük olanlar bunların maliyetini karşılayamadığı için kapanıyor. Birçok fabrikanın da maliyetlerini arttırıyor. Doğal olarak, çevreci uygulamalar küçüklerin kapanarak pazarın büyüklere kalmasına sebebiyet veriyor. Büyük firmalar da aralarında anlaşıp fiyatları yüksek tutma ihtimalini barındırıyorlar.

[xhshop-btn-gratuity class=”buybutton”]BAĞIŞ[/xhshop-btn-gratuity]  [cite]

 

Wechatten Bizi Ekleyin!