Soru:

Çin’in, gelişmekte olan bir ülke için borçlarının olağandan fazla olduğu son zamanlarda çok sık dile getirilmeye başlandı. En son IMF Çin’in borç seviyesinin çok yükseldiği ve bu gidişattan endişelendiğini belirtti. Bunu takiben 2017 Eylül ayında S&P Çin’in notunu bir basamak düşürdü. Peki Çin’in ne kadar borcu var, yıllara göre nasıl bir artış sergiledi?

Aşağıdaki tabloda görüldüğü üzere Çin’in toplam borcu GSYH’sının %257’si kadar. Bilhassa %165 oranla özel sektör borcu Çin ekonomisinde endişeleri arttırıyor. Hanehalkı borcunun GSYH’ya oranı %45,5 iken, hükümet borcu %46,9 oranında.
Borçlanmanın belirgin bir şekilde artışı 2009 yılına dayanıyor. Çin küresel krizin etkilerini azaltmak için 586 milyar dolarlık teşvik paketi uygulamaya sokmuştu. O günden bugüne de kredi musluğu kapatılmış değil.

Bu Yazıyı Alıntıla:  

Emre Konak, "Çin’in Ne Kadar Borcu Var?," China Pulse, 4 Ekim 2017, https://cinnabzi.com/cinin-ne-kadar-borcu-var/,21 Haziran 2019.