Dünya’nın en fazla petrol ithal eden ülkesi olarak Çin, 2016 yılında 360 milyon ton ham petrol ithal etti. İşlemiş petrol ithalatı ise genelde 30 milyon ton civarında olarak gerçekleşiyor. 2017 yılında, Çin’in ham ve işlenmiş petrol ithalatının 400 milyon tonu geçmesi bekleniyor.

Aşağıdaki grafiklerde de görüldüğü üzere Çin’e en fazla petrolü Suudi Arabistan, Irak, İran, Umman gibi Ortadoğu ülkelerinin yanısıra Rusya, Angola, Brezilya satıyor.

Çin, uzun yıllardan beri en fazla petrolü Suudi Arabistan’dan alıyordu. Fakat Suudilerden ithalatı Çinlier adım adım düşürmekteler.

Angola’nın Çin’e petrol ithalatına baktığımızda istikrarlı bir tablo karşımıza çıkıyor. Afrika ülkeleri arasında Çin’e en fazla petrol ihrac eden ülke.

Rusya’yı incelediğimizde, Çin’e yapılan petrol ihracatının arttığı görülüyor. 2016 yılında Çin’e petrol ihracatında Suudi Arabistan’ı geçerek en büyük pazar payını alan ülke oldu.

Çin’e petrol ihracatında pazar payını sessizce arttıran bir ülke var, Brezilya. 2013 yılında pazar payı %1,7 iken 2016 yılında bu rakam %5,2’ye çıktı. Bu da 3 yılda 3 kat artış demek oluyor. 2017 rakamları da güzel geliyor. Güney Amerika ülkeleri arasında Venezuella’yı geride bırakarak geçen sene pazar payında birinciliğe oturdu.


[cite]