2017 yılı itibariyle dünyanın en büyük 500 yenilenebilir enerji şirketlerinin 198’i , yani %39,6’sı, Çinli firma. Geçen sene bu sıralamada 193 Çinli firma vardı. Çin’den sonra en büyük yenilenebilir enerji firmaları ABD ve Japonya’da bulunuyor. ABD ve Japonya’da bulunan yenilenebilir enrji firmalarının sayısı sırasıyla 64 ve 58. Çin aynı zamanda çevreci ürünler ihracatında da yarışı önde götürüyor. Küresel çevreci ürünler pazarından aldığı pay %16.

Gelir açısından ele alacak olursak, Çinli yenilenebilir enerji firmalarının gelirleri ilk defa 1 trilyon RMB (165.4 USD)’yi bu yıl geçti. Aynı zamanda bu sektörde gelirleri 1 trilyon RMB’yi geçen ilk ülke oldu. Firmların geçen seneye göre gelirleri 102.5 milyar RMB arttı. Her şirketin ortalama geliri 5.25 milyar RMB olurken, gelirleri ortalama 0.38 milyar RMB arttı. Grafikte de görüldüğü üzere 2013’ten bu yana şirketlerin gelirleri sürekli artıyor. Çin’in bu sektörde hızla büyümesinin en büyük sebebi güneş panelleri ve enerji depolama bataryalarındaki üretim artışıdır.

İlk 500’de 34 farklı ülkeden şirketler bulunuyor. Sıralamaya 198 Çinli firma girdi. GCL, Çin’in en büyük, dünyanın ise 3. en büyük yenilenebilir enerji firması. GCL’den sonra en büyük Çinli firma 12. sırayla güneş paneli üretcisi Jinglong’a ait. 13. sırada Trina solar, 18. sırada Xinjiang çıkışlı rüzgar gülü üreticisi Gold Wind ve 24. sırada Longyuan Power Group geliyor. Sıralamada Türkiye’den firma bulunmazken, Çin’den sonra sıralamada en fazla şirketi bulunanlar ABD(64), Japonya(58), Almanya(35) ve Güney Kore(23).

Çin’in son yıllarda çevreci uygulamalarını artırmasıyla yeşil ürün ihracatında da zirveye oturdu. Çevreci ürünlerin ihracatını en fazla Çin yapıyor. Çin’den sonra Almanya ve ABD geliyor. Çin yeşil ürün ihracatında küresel pazardan aldığı pay %16 ve yaklaşık 71 milyar dolara denk geliyor. Çin’in sattığı ürünler arasında genelde güneş panelleri, bateriler, rüzgar gülleri, su dezenfektanları ve LED ampuller geliyor. Almanya ve ABD ise yeşil ürünler pazarından sırasıyla %13 ve %12 pay alıyorlar.

 [cite]