Son yıllarda Çin, temiz enerji kullanımını teşvik etmek için çeşitli önlemler alıyor. Doğalgazın kirletici enerji kaynaklarına göre alternatif olması doğalgaz kullanımını arttırıyor. Doğalgaz, otomobillerde, ısıtma tesislerinde ve kanalizasyon tesislerinde kullanılabilen çok yönlü bir enerji kaynağıdır. Sıvılaştırılmış petrol gazı ve doğalgaz karşılaştırıldığında daha çevre dostu enerji kaynağı oluştuğundan, hükümet doğalgaz kullanımını desteklemektedir.

PetroChina İktisadi Araştırmalar Enstitüsü, birincil enerji içindeki doğal gaz tüketiminin 2020 ve 2030 yılına oranının sırasıyla % 10 ve% 12’ye ulaşacağını tahmin ediyor.

Kışın gelmesiyle birlikte bazı eyaletlerde ısınmak için kömür kullanımı yasaklandı. Kömür kullanımının yasaklanması dünyanın en kirli ikinci havasına sahip ülke için anlaşılabilir bir durum. Fakat Çin bu kış doğalgazdan kömüre geçmek için biraz aceleci davrandı. Doğalgaz boru hatlarının yetersiz olması Çin’in kömür yasağını fiyaskoyla sonuçlandırdı. Bazı bölgelere doğalgaz verilemedi ve insanlar ısınmak ve yemek pişirmek gibi en elzem ihtiyaçlarından mahrum kaldılar.

2017’nin Kasım ayında Çin 6.55 milyon ton doğalgaz ithalatında bulunmuştur. Ekim’de geçen senenin aynı dönemine göre %41.8 daha fazla doğalgaz ithalatı yapılmıştır. Böylelikle Kasım ayında doğalgaz ithalatı zirveyi görmüştür.  Bu senenin ilk 11 ayında 60.7 milyon ton doğalgaz ithal edilmiştir. Bu rakam geçen senenin ilk 11 ayına göre %26.5 artış demek oluyor.

Ayrıca Çin 2016 yılında 54.16 milyon ton doğalgaz ithalatı yapmıştır ki bu demek oluyor ki geçen senenin toplamında yapılan doğalgaz ithalatı bu yıl ilk 10 ayda yakalandı. Çin’in bu yılki toplam doğalgaz ithalatının %20 artışla 65 milyon tonu geçmesi bekleniyor.

Bu yıl Kasım ayında geçen senenin aynı dönemine göre %64.1 artışla 2.38 milyar dolarlık doğalgaz ithalatı gerçekleştirildi. Ocak-Kasım döneminde doğalgaz ithalatına ödenen para %39.9 artışla 20.28 milyar doları buldu.

Çin’in doğalgaz üretimi 2010’da 95,8 milyar metreküpten 2016’da 146.8 milyar metreküpe çıktı. 2010-2015 yılları arasındaki yıllık ortalama artış oranı % 7,1 oldu. 2018 itibarıyla Çin’de doğalgaz üretiminin 165.8 milyar metreküpe ulaşması bekleniyor.

Yerel doğalgaz üretimi, iç talebi karşılamada yetersiz kalıyor. Çin doğalgaz ihtiyacını karşılamak için ithalat yoluna başvurmaktadır. İthal doğalgaza olan bağımlılığın gelecekte artarak devam edeceği tahmin edilmektedir.

Dünya’da en fazla üretimi sırasıyla ABD, Rusya ve İran gerçekleştirirken, Çin dünya doğalgaz üretiminin yalnıza %3.9’unu gerçekleştirmektedir.

Dünya’da en fazla doğalgaz tüketen ülke ABD’dir. Dünya doğalgaz tüketiminin %21.98’ini gerçekleştirmektedir. ABD’den sonra %11.03 oranla Rusya, ardından da %5.94 oranla Çin gelmektedir.

Çin elektrik üretiminin %65’ini kömürden gerçekleştirmektedir. Kömür ise hava kirliliğine sebebiyet vermektedir. Doğalgaz çevre dostu olmasına rağmen doğalgazdan ürettiği elektrik sadece %3.1 oranındadır. Türkiye’de dahi bu oran %33.4’tür. Çin sürdürülebilir bir kalkınma için kömüre olan bağımlılığını azaltmak zorundadır. Dünya doğalgaz tüketim oranlarında Çin’in payı düşük olsa da bu hızla artacaktır, artmak zorundadır.

 

[cite]